Wellbeing Pracowników – PrimoPsyche

Wellbeing Pracowników

W ramach programu Wellbeingu Pracowników bardzo ważne jest doraźne wsparcie psychologiczne. To usługa, która ma na celu zapewnienie pracownikom wsparcia emocjonalnego i psychologicznego w sytuacjach trudnych oraz stresujących.

Wsparcia psychologicznego udzielamy poprzez indywidualne konsultacje z wykwalifikowanymi psychoterapeutami. Ich głównym celem jest pomoc pracownikom w:

Tego rodzaju wsparcie może być udzielane w odpowiedzi na różne sytuacje, między innymi:

 

zwolnienia grupowe 
reorganizacje firmy 
konflikty w miejscu pracy 
stres związany z dużym obciążeniem pracy 
trudności w życiu osobistym pracowników 

 

Doraźne wsparcie psychologiczne dla firm ma na celu tworzenie zdrowszego i bardziej zrównoważonego środowiska pracy, które sprzyja dobrostanowi pracowników. Pracownicy, którzy czują się wspierani i mają dostęp do takiego wsparcia, mogą lepiej radzić sobie ze stresem, zwiększać swoją produktywność i satysfakcję z pracy.

Czy wiesz, że…

 

WHO szacuje, że depresja jest przyczyną 20% nieobecności w pracy. 

 

Niedawne badanie przeprowadzone przez WHO szacuje, że depresja i zaburzenia lękowe kosztują światową gospodarkę ok. 1 bilion dolarów rocznie, w postaci utraconej produktywności. 

 

Wsparcie psychologiczne pracowników niesie za sobą ogrom korzyści dla pracodawcy.

Poniżej przedstawiamy wartości, jaką doraźne wsparcie psychologiczne może przynieść dla firmy, zarówno pod względem efektywności, jak i opieki o pracowników.

 

 

 

 

Poprawa zdrowia psychicznego pracowników 

·        pomoc pracownikom w radzeniu sobie ze stresem, trudnościami emocjonalnymi i sytuacjami kryzysowymi 

·        zwiększenie ogólnego samopoczucia pracowników 

·        redukcja absencji chorobowej 

·        zwiększenie poziomu zaangażowania i produktywności 

 

 

 

 

Zmniejszenie kosztów związanych z absencją i obecnością pracowników 

·        poprzez udostępnienie wsparcia psychologicznego, pracodawcy mogą zmniejszyć absencję chorobową spowodowaną problemami zdrowotnymi psychicznymi

·        pracownicy, którzy mają dostęp do doraźnego wsparcia, mają większe szanse na szybsze radzenie sobie z trudnościami i powrót do pełnej wydajności w pracy

 

 

 

Poprawa efektywności pracy 

·        pracownicy, którzy otrzymują wsparcie psychologiczne, są bardziej skoncentrowani, bardziej skuteczni i produktywni

·        otrzymują możliwość skupienia się na zadaniach, ponieważ mogą lepiej radzić sobie ze stresem i trudnościami emocjonalnymi, które mogą wpływać na ich wydajność

 

 

 

 

Poprawa klimatu organizacyjnego 

·        dbałość o dobrostan psychiczny pracowników przekłada się na atmosferę w miejscu pracy

·        oferowanie wsparcia psychologicznego pokazuje, że pracodawca troszczy się o swoich pracowników i jest zainteresowany ich dobrem

·        zwiększenie zaangażowania, lojalności i satysfakcji z pracy pracowników

 

 

 

 

Pozycjonowanie się jako pracodawca odpowiedzialny społecznie 

·        doraźne wsparcie psychologiczne jest często postrzegane jako ważny element programów zdrowia i dobrostanu pracowników

·        pracodawcy, którzy inwestują w opiekę psychologiczną dla swoich pracowników, budują pozytywny wizerunek jako pracodawcy odpowiedzialni społecznie i dbający o dobrostan pracowników

    ZADZWOŃ DO NAS

    Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy

    PrimoPsyche