Interwencja kryzysowa – PrimoPsyche

Interwencja kryzysowa

Wszelkie sytuacje kryzysowe są dla nas bardzo trudnym przeżyciem. Dotykają one zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej sfery naszego funkcjonowania. Natłok negatywnych zdarzeń oraz emocji niejednokrotnie powoduje, że nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić z konfliktem, urazem, bólem, który odcisnął tak poważne piętno na naszym życiu.
Celem interwencji kryzysowej jest udzielenie wsparcia w tym niezwykle trudnym okresie oraz pomoc w odzyskaniu, przez osobę doświadczoną kryzysowymi przeżyciami, wewnętrznej równowagi.
Działania interwencyjne podejmowane przez naszych specjalistów mogą być skierowane zarówno do indywidualnych pacjentów, jak i do grup.

 

Celem interwencji kryzysowej jest:

 • pomoc polegającą na rozwiązaniu aktualnych trudności oraz udzieleniu wsparcia emocjonalnego
 • pomoc w odzyskaniu przez osobę będącą w kryzysie zdolności do samodzielnego pokonania trudności oraz złagodzenia objawów reakcji stresowej
 • określenie czy danej osobie potrzebna jest dalsza praca nad problemem i zaproponowanie najkorzystniejszej formy pomocy

 

Zgłoś się do nas, jeśli:

 • straciłeś bliską osobę,
 • padłeś ofiarą przemocy,
 • nagle utraciłeś pracę,
 • w twoim życiu miało miejsce nieoczekiwane wydarzenie krytyczne,
 • żyjesz w przewlekłym stresie,
 • znajdujesz się w sytuacji, która powoduje poczucie utraty, zagrożenia, niepewności,
 • odczuwasz trwający stan napięcia emocjonalnego,
 • czujesz, że znajdujesz się w stanie braku równowagi, dezorganizacji.

 

Ilość spotkań jest zależna od zagadnienia. Na ogół są sesje odbywają się raz w tygodniu.
Czas trwania sesji to 50 min. – spotkanie indywidualne lub 90 min. – spotkanie pary/małżeństwa.

 

Współpracujący z PrimoPsyche specjaliści stosują się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz przestrzegają tajemnicy

  ZADZWOŃ DO NAS

  Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy

  Specjaliści

  PrimoPsyche