Podstawy prawne – PrimoPsyche

Podstawy prawne

Przepisy ogólne i szczegółowe ustalenia dotyczące czynności zawodowych psychologa wyznaczają standardy pracy specjalistów w naszej Poradni: