Coaching młodzieży i młodych dorosłych – PrimoPsyche

Coaching młodzieży i młodych dorosłych

Coaching dla młodzieży i młodych dorosłych jest okazją do odkrycia i rozwinięcia swojego potencjału, a także do uporządkowania pewnych spraw związanych z m. in. wyborem dalszej drogi kształcenia, radzeniem sobie z wieloma obowiązkami, wchodzeniem w relacje z innymi. Dorastanie jest niezwykle ważnym okresem w życiu człowieka, w którym doświadcza on wielu zmian, burzy hormonów, mierzenia się z nieznanymi wcześniej trudnościami czy sytuacjami, radzenia sobie z wyzwaniami towarzyskimi i edukacyjnymi oraz doświadczania różnorodnych emocji. Jest to także okres kształtowania własnej tożsamości i autonomii. Młodzi ludzie muszą podejmować trudne decyzje, które wpływają na ich przyszłe losy. Jakie przedmioty wybrać na maturze? Jak nie stresować się przed egzaminami? Co chciałbym robić w przyszłości? Jak budować relacje z innymi?

Proces coachingowy składa się zwykle z 6-8 spotkań w odstępach 2-3 tygodniowych. Rozpoczyna się od spotkania z Rodzicem i Nastolatkiem, gdzie ustalany jest cel do realizacji. Coach nie jest doradcą ani mentorem. Klient jest ekspertem od własnego życia, a rolą Coacha jest towarzyszenie mu w drodze do celu, poprzez umiejętne wykorzystywanie ćwiczeń i technik coachingowych.

 

Coaching dla młodzieży i młodych dorosłych może wesprzeć w:

 • przygotowaniu do ważnych życiowych wydarzeń, np. egzamin maturalny, wybór kierunku studiów, podjęcie pierwszej pracy,
 • określeniu swoich celów i podtrzymania motywacji,
 • odkryciu talentów, zasobów i mocnych stron,
 • budowaniu zdrowych i satysfakcjonujących relacji z innym,
 • rozwinięciu umiejętności jasnego komunikowania swoich potrzeb,
 • lepszym radzeniu sobie ze stresem i trudnościami,
 • lepszym zarządzaniu swoimi zasobami/energią,
 • określeniu czego potrzebują w danej relacji w rodzinie/pracy/na gruncie koleżeńskim,
 • stawianiu granic/ asertywnie komunikować swoje potrzeby
 • bieżących trudnościach w przyjaznej i bezpiecznej przestrzeń

  ZADZWOŃ DO NAS

  Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy

  Specjaliści

  PrimoPsyche