Weronika Biskupska – PrimoPsyche

Weronika Biskupska

Przyjmuje: 

wtorek 16-19

lub zadzwoń pod numer

+48 509 861 191

Psycholożka, coach

Kwalifikacje

Absolwentka Psychologii w języku angielskim na Uniwersytecie SWPS oraz studiów podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coacha w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada przygotowanie pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia z metod radzenia sobie ze stresem, komunikacji bez przemocy, zarządzania sobą w zmianie. Posiada certyfikację CoachWise Coaching na poziomie Advanced.

Absolwentka studiów podyplomowych Psychologia sportu w Akademii Wychowania Fizycznego. Pracuje z młodzieżą i zawodnikami nad poprawą komunikacji, koncentracją uwagi, motywacją i zaangażowaniem, wyznaczeniem celów, opracowaniem rutyny przedstartowej, radzeniem sobie z presją i stresem. Współpracowała przy projekcie dla sportowców Mental Win oraz Silna i Odporna Kadra Olimpijska.

Prowadzi warsztaty dla maturzystów z radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.

Na co dzień prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z obszarów:

 • o radzenia sobie ze stresem,
 • o motywacji,
 • o planowania,
 • o organizacji czasu,
 • o samoregulacji i zarządzania swoją energią.

Od kilku lat pracuje na stanowisku psychologa szkolnego w liceum ogólnokształcącym, gdzie wspiera młodzież w bieżących trudnościach i wyborze dalszej drogi kształcenia. Dodatkowo towarzyszy kobietom w macierzyństwie oferując indywidualne i grupowe zajęcia wspierające umiejętności rodzicielskie, organizacyjne i osobiste.

W poradni

Oferuje procesy coachingowe – szybkie, krótkie i skuteczne procesy z młodzieżą i dorosłymi, którzy potrzebują:

 • wsparcia w określeniu swoich celów,
 • odkrycia swoich talentów, zasobów i mocnych stron,
 • rozwinąć umiejętności jasnego komunikowania swoich potrzeb,
 • omówić bieżące trudności w przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni,
 • rozpoznania czy dany problem wymaga pomocy psychoterapeuty,
 • pomocy w lepszym radzeniu sobie ze stresem,
 • pomocy w zarządzaniu swoimi zasobami/energią,
 • pomocy w określeniu czego potrzebują w danej relacji w rodzinie/pracy/na gruncie koleżeńskim,
 • stawiać granice/ asertywnie komunikować swoje potrzeby.

Zainteresowana zawodowe

Pracuje z osobami, którym zależy na rozwoju osobistym. Towarzyszy Klientom w drodze do osiągnięcia celu wykorzystując różnorodne metody pracy dopasowane do indywidualnych potrzeb. Pomaga innym w odkryciu mocnych stron, lepszym radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami i budowaniu satysfakcjonujących relacji. Interesuje się psychologią pozytywną.

Specjalista w dziedzinach

Specjaliści

Filter Categories
Wszyscy
specjaliści dla dorosłych
specjaliści dla dzieci
specjaliści dla młodzieży od lat 16
Filter Categories
Wszyscy
psychologia/psychoterapia
psychiatria
psychologia-seksuologia
logopedia/neurologopedia
pedagogika
pozostale specjalności
PrimoPsyche