Anastazja Wroniewska – PrimoPsyche

Anastazja Wroniewska

Zdjęcie Anastazja Aleszczyk

Przyjmuje: 

wtorek 15-20
czwartek 13-16

ZAPISY ONLINE USTALANE INDYWIDUALNIE

lub zadzwoń pod numer

+48 509 861 191

Psycholog, psychoterapeuta

Kwalifikacje

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiów dziennych na wydziale Psychologii. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychologia Komunikacji Medialnej UW oraz liczne staże, między innymi dwuletnie szkolenie teoretyczne oraz praktyczne z różnych nurtów terapeutycznych. Czteroletnie szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre w Wielkiej Brytanii. Ukończyła akredytowane szkolenie z Terapii Schematu (spełniające wymagania certyfikacyjne Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu ISST). Jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Doświadczenie terapeutyczne nabyła podczas klinicznej praktyki doszkalającej w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM dla osób z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości oraz w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego na oddziale dla osób z doświadczeniem psychozy oraz oddziale zaburzeń nerwicowych i osobowości. Obecnie pracuje, jako psychoterapeuta, prowadząc terapie indywidualne oraz grupowe. Stale doskonali swoje umiejętności oraz narzędzia terapeutyczne, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach zawodowych.

W poradni

Pracuje z osobami pełnoletnimi, doświadczającymi trudności z kręgu zaburzeń Lękowych oraz Depresyjnych, trudności ze zdrowym przeżywaniem i wyrażaniem emocji. Mającymi kryzysy życiowe, problemy osobiste, a także trudności w relacjach z ludźmi. Dodatkowo pracuje z osobami chcącymi pogłębić samoświadomość, czy wzmocnić poczucie własnej wartości.

W swojej pracy stosuje podejście poznawczo-behawioralne oraz podejście terapii Schematu. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Zainteresowana zawodowe

Obszarem szczególnego zainteresowania są wątki egzystencjalne, temat straty oraz żałoby.

Specjalista w dziedzinach

Specjaliści

Filter Categories
Wszyscy
specjaliści dla dorosłych
specjaliści dla dzieci
specjaliści dla młodzieży od lat 16
Filter Categories
Wszyscy
psychologia/psychoterapia
psychiatria
psychologia-seksuologia
logopedia/neurologopedia
pedagogika
pozostale specjalności
PrimoPsyche