Joanna Staniszewska – PrimoPsyche

Joanna Staniszewska

Zdjęcie Joanna Staniszewska

Przyjmuje: 

poniedziałek 18-21 (tylko online)

lub zadzwoń pod numer

+48 509 861 191

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psycholog

Kwalifikacje

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy na stanowisku psychologa w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu, Domu Dziecka w Lipnicy, w pracy dydaktycznej na Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w ramach staży (Wojewódzka Przychodnia Odwykowa, Szpital Kliniczny nr 1, Szpital Specjalistyczny Psychiatryczno-Neurologiczny w Gdańsku, Areszt Śledczy w Poznaniu) i szkoleń.

Swoją pracę poddaje superwizji w nurcie terapii psychodynamicznej.

W poradni

prowadzi psychoterapię osób dorosłych oraz psychoterapię par, konsultacje dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, konsultacje w zakresie umiejętności wychowawczych.

Pracuje z osobami:

  • mającymi trudności w budowaniu relacji z innymi,
  • doświadczającymi przemocy, stanów lękowych,
  • wykazującymi zaburzenia nastroju, zachowania, osobowości,
  • pragnącymi budować poczucie własnej wartości,
  • chcącymi osiągnąć większą dojrzałość w radzeniu sobie z trudnościami i podejmowaniu decyzji.

Specjalista w dziedzinach

Specjaliści

Filter Categories
Wszyscy
specjaliści dla dorosłych
specjaliści dla dzieci
specjaliści dla młodzieży od lat 16
Filter Categories
Wszyscy
psychologia/psychoterapia
psychiatria
psychologia-seksuologia
logopedia/neurologopedia
pedagogika
pozostale specjalności
PrimoPsyche