Mateusz Konopka – PrimoPsyche

Mateusz Konopka

Zdjęcie Mateusz Konopka

Przyjmuje: 

piątek 16-20

lub zadzwoń pod numer

+48 509 861 191

Neurologopeda

Kwalifikacje

Absolwent jednolitych studiów magisterskich z Psychologii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) .

Ukończył studia podyplomowe w zakresie Seksuologii klinicznej (Uniwersytet SWPS w Warszawie).  

Obecnie jest w trakcie całościowego, czteroletniego szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT), akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (PTPPB) (Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO w Warszawie drugi rok). 

Posiada przygotowanie pedagogiczne (Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie). Oprócz tego, ukończył kurs podstawowy I stopnia w zakresie Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (Integri TSR). 

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas stażów klinicznych: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, w Oddziale Psychiatrycznym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, w Klinice Psychologiczno-Psychiatrycznej NZOZ PsychoMedic.pl w Warszawie. Oprócz tego, poszerza umiejętności z zakresu pomocy psychologicznej pracując od kilku lat jako psycholog w szkole podstawowej. Dotychczasowe doświadczenie uwzględnia również pełnienie dyżurów psychologicznych dla studentów w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia (ACW), działającego w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ponadto, był wolontariuszem w Pogotowiu Opiekuńczym oraz w Akademii Przyszłości.

W poradni

zajmuje się:

  • udzielaniem wsparcia i poradnictwem osobom przejawiającym trudności związane ze zdrowiem seksualnym, np. dysfunkcje pożądania i podniecenia seksualnego, zaburzenia erekcji, wytrysku, orgazmu, zaburzenia związane z bólem seksualnym. 
  • pracuje terapeutycznie z pacjentami dorosłymi oraz młodzieżą (od 16 roku życia) będącymi w kryzysie emocjonalnym, zawodowym, życiowym, wspiera między innymi osoby z obniżoną samooceną, trudnościami w relacjach, zaburzeniami lękowymi, fobią społeczną, zaburzeniami nastroju, w tym depresją, uzależnieniami, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi. 

Zainteresowana zawodowe

Uważa, że kluczowym aspektem pracy z pacjentem stanowi relacja terapeutyczna oparta na poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji, wzajemnym zaufaniu. W życiu codziennym kieruje się dewizą, iż każdy człowiek jest wyjątkowy. Indywidualnie podchodzę do swoich pacjentów. Traktuje ich z szacunkiem, życzliwością, empatią, uważnością, zrozumieniem. Pracując w nurcie poznawczo-behawioralnym podejmuje efektywne i skuteczne działania zmierzające do poprawy jakości funkcjonowania człowieka w życiu codziennym. 

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (PTPPB). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Przeszedł proces terapii własnej. Stale poszerza zakres swoich kompetencji zawodowych. Zainteresowanie ludzką naturą sprawia, że praca psychologa, seksuologa, psychoterapeuty jest dla niego fascynującym obszarem, umożliwiającym pomoc drugiej osobie w lepszym zrozumieniu siebie i przezwyciężeniu swoich trudności. 

Specjalista w dziedzinach

Specjaliści

Filter Categories
Wszyscy
specjaliści dla dorosłych
specjaliści dla dzieci
specjaliści dla młodzieży od lat 16
Filter Categories
Wszyscy
psychologia/psychoterapia
psychiatria
psychologia-seksuologia
logopedia/neurologopedia
pedagogika
pozostale specjalności
PrimoPsyche