Zaburzenia lękowe – PrimoPsyche

Zaburzenia lękowe

Doświadczanie strachu i lęku jest naturalnym procesem w naszym codziennym funkcjonowaniu, który odpowiada na realność określonego zagrożenia. Strach wywoływany jest przez określone sytuacje, przedmioty, zaś lęk to uczucie ogólnej niepewności i niepokoju. Jednak w przypadku, gdy odczucia przeważającego lęku i strachu są nadmiernie obecne w życiu może to wskazywać na występowanie zaburzeń lękowych. Lęk może przybierać formę fobii (np. fobii specyficznej – np. przed ptakami; społecznej, pojawiać się w wyniku urazu czy doświadczonej traumy, ataków paniki czy zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych. Jedną z częściej zgłaszanych trudności w gabinecie psychoterapeuty jest występowanie lęku uogólnionego, któremu to trudno przypisać moment i przyczynę jego pojawiania. W sferze emocjonalnej pacjentom towarzyszy bezradność, poczucie osamotnienia i niezrozumienia, wzmożonej czujności, rozdrażnienie. Lęk, oprócz natrętnych i wyczerpujących myśli, trudności z koncentracją, często umiejscawia się także w ciele pod postacią bólu (objawy psychosomatyczne).

Leczenie zaburzeń lękowych wymaga podjęcia psychoterapii (indywidualnej bądź grupowej), często także wsparcia farmakologicznego w konsultacji z lekarzem psychiatrą (szczególnie w przypadku nasilonych objawów). W trakcie psychoterapii w nurcie psychodynamicznym (najczęściej w wymiarze 1-2 sesji tygodniowo) pacjent zyskuje wgląd w przyczyny swoich trudności, potrafi nadać znaczenie pojawiającym się objawom, przepracowuje istniejące konflikty wewnętrzne. Dzięki poznaniu i rozwiązaniu wewnętrznych konfliktów możliwa jest trwała zmiana w funkcjonowaniu. Kluczowym elementem w leczeniu psychodynamicznym jest stałość miejsca i czasu (sesje terapeutyczne odbywają się o stałych, powtarzalnych terminach, w tym samym gabinecie), dzielenie się różnymi swobodnymi myślami i skojarzeniami (nawet tymi pozornie zupełnie nie związanymi z omawianymi kwestiami). O długości leczenia decyduje pacjent wraz z terapeutą, niemniej powinno ono trwać  przynajmniej do momentu ustania objawów.

Rafał Cybulski

  ZADZWOŃ DO NAS
  LUB
  Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy

  Specjaliści

  Inne oferty w dziale Artykuły

  Lęk jest jedną z emocji podstawowych, która towarzyszy człowiekowi od pierwszych miesięcy jego życia i spełnia funkcję adaptacyjną informując o ...
  Czytaj Dalej
  Doświadczanie strachu i lęku jest naturalnym procesem w naszym codziennym funkcjonowaniu, który odpowiada na realność określonego zagrożenia. Strach wywoływany jest ...
  Czytaj Dalej
  Rozwój mowy jest procesem, który trwa już od narodzin dziecka. Co więcej, każdy krok rozwojowy wpływa na kształtowanie się mowy ...
  Czytaj Dalej
  Budowanie porozumienia w rodzinie Natura dała nam dwoje oczu i dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej ...
  Czytaj Dalej
  Podstawowym pojęciem w tym rodzaju terapii jest system. System z języka greckiego oznacza przedmiot stanowiący spójną całość. Zmiana w jakiejś ...
  Czytaj Dalej