Wyliczanki, przysłowia, piosenki, czyli rytmizowanie mowy w terapii – PrimoPsyche

Wyliczanki, przysłowia, piosenki, czyli rytmizowanie mowy w terapii

Już w łonie matki dziecko słyszy pierwszy rytm bicia serca matki. Kolejne działania związane z opieka tj. jak kołysanie, chodzenie z dzieckiem na rękach, również są rytmiczne i się powtarzają. Człowiek na początkowym etapie swojego rozwoju potrzebuje stałości i przewidywalności. W którymś momencie życia, potrafi tworzyć własne rytmy (np. czuwania, spania), które pozwalają mu skupić uwagę na innych osobach, na tym co robią, mówią. Można powiedzieć, że potrzebujemy żyć, pracować w rytmie, który jest pierwotny i powinien być wykorzystywany w terapii, np. jąkania – zaburzeniu płynności mowy. Osoba, która się jąka rytmizuje swoją wypowiedź w takt granego na jakimś instrumencie rytmu, czy metronomu. Specyficzny rytm mówienia zdobywa się przez oddzielne akcentowanie sylab. Jeśli dana osoba uzyska pewien poziom poprawności w rytmie i płynności danej wypowiedzi, przechodzi się do kolejnego etapu, czyli przyspieszania mówienia. Chcąc usprawnić mowę i język dziecka należy korzystać z możliwości jakie daje rytm – bowiem  poprawia on koncentracje, pamięć słuchową, rozumienie relacji przyczyna – skutek, oraz ułatwia poszerzanie słownictwa.
Mowa i muzyka mają wspólne, tak zwane suprasegmentalne cechy – dynamikę, rytm i intonację. Dlatego właśnie w ćwiczeniach logorytmicznych wykorzystujących muzykę i ruch, jednocześnie pracuję się nad mową, jej płynnością, akcentowaniem. W ćwiczeniach z dziećmi można zastosować szereg zabaw ruchowych, w czasie których uczestnicy rytmizują swoją wypowiedź jednocześnie wykonując prosty układ ruchowy przy pomocy rąk, całego ciała. Układanie przez dzieci  za pomocą kartoników z obrazkami, kasztanów, przedmiotów o tych samych kształtach pewnych wzorów, schematów pomaga im zrozumieć czym jest rytm i w jaki sposób sylabizować wyraz. W następnej kolejności dzieci same dopasowują wyrazy do rytmów, rytmy do słów. W logorytmice ważny jest również śpiew,  który ze względu na swoją prostą formę – piosenki, przyczynia się do łatwiejszego opanowywania płynnej mowy.
Praca z rytmem powinna być nieodłącznym elementem usprawniania rozwoju dziecka z zaburzeniami percepcji sluchwej, pamięci słuchowej, a także osób jąkających się, z nadpobudliwością psychoruchową. Jest też wspaniałą formą zabawy dla wszystkich dzieci, zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Gorąco zachęcam do udziału w zajęciach logorytmicznych.

Autorka : Kalina Bąk

 

Pomożemy Ci poszerzyć wiedzę i damy narzędzia do wspierania rozwoju mowy u dziecka. >>

  ZADZWOŃ DO NAS

  Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy

  Inne oferty w dziale Artykuły

  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, czyli ADHD jest coraz częściej diagnozowanym zaburzeniem neurorozwojowym. Oznacza to, że ADHD nie jest winą ani wychowania ...
  Zespół nadpobudliwości psychoruchowej, czyli ADHD jest coraz częściej diagnozowanym zaburzeniem neurorozwojowym. Oznacza to, że ADHD nie jest winą ani wychowania ...
  Ahh ten czas dojrzewania. Moment, gdy próbuje się nowych rzeczy, testuje się granice dorosłych, czasami nie rozumie się siebie i ...
  Stres to powszechne zjawisko, które może wpływać na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Istnieje wiele domowych sposobów na radzenie sobie ...
  Święta zbliżają się małymi krokami, a wraz z nimi niesamowita okazja do spędzenia czasu z najbliższymi i tworzenia wyjątkowych chwil pełnych ...
  PrimoPsyche