Czym jest terapia systemowa – rodzinna? – PrimoPsyche

Czym jest terapia systemowa – rodzinna?

Podstawowym pojęciem w tym rodzaju terapii jest system. System z języka greckiego oznacza przedmiot stanowiący spójną całość. Zmiana w jakiejś części systemu (osoby w rodzinie), wpływa na pozostałe jego części (członków rodziny).Ważne jest w terapii aby każdy członek rodziny przedstawił swoją historię (swój punkt widzenia rodziny, jak się czuje w rodzinie).

W terapii systemowej zazwyczaj bierze udział większa liczba osób, które chcą poprawić funkcjonowanie swojej relacji. Terapia systemowa utożsamiana jest często z terapią rodzinną. W terapii uczestniczą wszyscy członkowie rodziny zamieszkujący razem (oprócz dzieci poniżej 7 roku).

W rodzinie, do prawidłowego funkcjonowania konieczna jest równowaga między poczuciem ja a przynależnością do rodziny.

Zdarza się tak, że równowaga ta jest zachwiana i zamiast funkcjonowania efektywnego, system przechyla się w stronę dysfunkcji. Wtedy do przywrócenia poprawnego funkcjonowania często niezbędna jest pomoc psychoterapeuty, który pomaga w ustaleniu reguł funkcjonowania, granic, określeniu ról, wyrażaniu i przeżywaniu emocji , prawidłowym komunikowaniu się w rodzinie, rozwiązywaniu konfliktów, wzmocnieniu więzi między poszczególnymi członkami w rodzinie.

Często z wypracowaniem tych zasad wiążą się trudności, pojawia się uczucie dyskomfortu. Jednak ustalenie tych reguł jest konieczne, aby członkowie rodziny czuli się szczęśliwi i mieli możliwość budowania swoich odrębnych tożsamości.

Głównym celem terapii jest zmiana struktury rodziny w sytuacji kryzysu, przywrócenie możliwości adaptacyjnych, ustalenie granic, a przede wszystkim poprawa relacji i komunikacji w rodzinie. Najważniejsze jest, żeby na kolejnych sesjach terapeutycznych uczestniczyły osoby w tym samym składzie, ponieważ aby system działał prawidłowo, każdy jego członek musi brać udział w procesie zmiany i przestrzegać ustalonych zasad.

Dzięki wspólnej terapii członkowie rodziny mogą:

 • swobodnie wyrazić swoje uczucia i myśli,
 • porozmawiać ze sobą swobodnie i wysłuchać się na wzajem
 • omówić zaistniałe trudności, problemy, konflikty, kryzysy w rodzinie
 • przepracować mechanizmy zaburzające ich system rodzinny

Wszystkie problemy można rozwiązać

Dzięki tej terapii każda osoba w rodzinie zyskuje większe poczucie autonomii, ale i może uzyskać większe wsparcie i zrozumienie od członków rodziny, a także sama efektywniej tego wsparcia udzielać.

Jeżeli  zauważyłeś/aś, że system, w którym żyjesz ( rodzina )

 • zaczyna funkcjonować nieprawidłowo bądź dysfunkcje są wyraźnie widoczne,
 • kiedy cała rodzina przeżywa kryzys (kryzys rozwojowy, okołorozwodowy)
 • kiedy dziecko ma problemy z nazywaniem i rozpoznawaniem emocji, przeżywa trudne chwile, lęk, depresję,
 • kiedy trudne zachowania jednego członka rodziny (zachowania opozycyjno- buntownicze,- samookaleczenia, próby samobójcze, choroby psychosomatyczne, w tym zaburzenia odżywiania itp.) mają wpływ na funkcjonowanie całej rodziny.
 • kiedy niepokoi się zachowanie Twojego dziecka ( izoluje się od rodziny, albo jest wybuchowe, agresywne, sprawia problemy wychowawcze w szkole w domu,
 • kiedy czujesz, że tracisz kontakt z dzieckiem – porozumienie jest w trudnym okresie dorastania- adolescencji)

Zgłoś się na terapię do psychoterapeuty rodzinnego.

Terapia systemowa (rodzinna) jest właśnie odpowiedzią na problemy Twojej rodziny.

Zapraszam

Psychoterapeuta systemowy

Aneta Bednarczyk- Oleba

  ZADZWOŃ DO NAS
  LUB
  Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy

  Specjaliści

  Inne Artykuły

  Lęk jest jedną z emocji podstawowych, która towarzyszy człowiekowi od pierwszych miesięcy jego życia i spełnia funkcję adaptacyjną informując o ...
  Czytaj Dalej
  Doświadczanie strachu i lęku jest naturalnym procesem w naszym codziennym funkcjonowaniu, który odpowiada na realność określonego zagrożenia. Strach wywoływany jest ...
  Czytaj Dalej
  Rozwój mowy jest procesem, który trwa już od narodzin dziecka. Co więcej, każdy krok rozwojowy wpływa na kształtowanie się mowy ...
  Czytaj Dalej
  Budowanie porozumienia w rodzinie Natura dała nam dwoje oczu i dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej ...
  Czytaj Dalej
  Podstawowym pojęciem w tym rodzaju terapii jest system. System z języka greckiego oznacza przedmiot stanowiący spójną całość. Zmiana w jakiejś ...
  Czytaj Dalej