Czym jest terapia systemowa – rodzinna? – PrimoPsyche

Czym jest terapia systemowa – rodzinna?

Podstawowym pojęciem w tym rodzaju terapii jest system. System z języka greckiego oznacza przedmiot stanowiący spójną całość. Zmiana w jakiejś części systemu (osoby w rodzinie), wpływa na pozostałe jego części (członków rodziny).Ważne jest w terapii aby każdy członek rodziny przedstawił swoją historię (swój punkt widzenia rodziny, jak się czuje w rodzinie).

W terapii systemowej zazwyczaj bierze udział większa liczba osób, które chcą poprawić funkcjonowanie swojej relacji. Terapia systemowa utożsamiana jest często z terapią rodzinną. W terapii uczestniczą wszyscy członkowie rodziny zamieszkujący razem (oprócz dzieci poniżej 7 roku).

W rodzinie, do prawidłowego funkcjonowania konieczna jest równowaga między poczuciem ja a przynależnością do rodziny.

Zdarza się tak, że równowaga ta jest zachwiana i zamiast funkcjonowania efektywnego, system przechyla się w stronę dysfunkcji. Wtedy do przywrócenia poprawnego funkcjonowania często niezbędna jest pomoc psychoterapeuty, który pomaga w ustaleniu reguł funkcjonowania, granic, określeniu ról, wyrażaniu i przeżywaniu emocji , prawidłowym komunikowaniu się w rodzinie, rozwiązywaniu konfliktów, wzmocnieniu więzi między poszczególnymi członkami w rodzinie.

Często z wypracowaniem tych zasad wiążą się trudności, pojawia się uczucie dyskomfortu. Jednak ustalenie tych reguł jest konieczne, aby członkowie rodziny czuli się szczęśliwi i mieli możliwość budowania swoich odrębnych tożsamości.

Głównym celem terapii jest zmiana struktury rodziny w sytuacji kryzysu, przywrócenie możliwości adaptacyjnych, ustalenie granic, a przede wszystkim poprawa relacji i komunikacji w rodzinie. Najważniejsze jest, żeby na kolejnych sesjach terapeutycznych uczestniczyły osoby w tym samym składzie, ponieważ aby system działał prawidłowo, każdy jego członek musi brać udział w procesie zmiany i przestrzegać ustalonych zasad.

Dzięki wspólnej terapii członkowie rodziny mogą:

  • swobodnie wyrazić swoje uczucia i myśli,
  • porozmawiać ze sobą swobodnie i wysłuchać się na wzajem
  • omówić zaistniałe trudności, problemy, konflikty, kryzysy w rodzinie
  • przepracować mechanizmy zaburzające ich system rodzinny

Wszystkie problemy można rozwiązać

Dzięki tej terapii każda osoba w rodzinie zyskuje większe poczucie autonomii, ale i może uzyskać większe wsparcie i zrozumienie od członków rodziny, a także sama efektywniej tego wsparcia udzielać.

Jeżeli  zauważyłeś/aś, że system, w którym żyjesz ( rodzina )

  • zaczyna funkcjonować nieprawidłowo bądź dysfunkcje są wyraźnie widoczne,
  • kiedy cała rodzina przeżywa kryzys (kryzys rozwojowy, okołorozwodowy)
  • kiedy dziecko ma problemy z nazywaniem i rozpoznawaniem emocji, przeżywa trudne chwile, lęk, depresję,
  • kiedy trudne zachowania jednego członka rodziny (zachowania opozycyjno- buntownicze,- samookaleczenia, próby samobójcze, choroby psychosomatyczne, w tym zaburzenia odżywiania itp.) mają wpływ na funkcjonowanie całej rodziny.
  • kiedy niepokoi się zachowanie Twojego dziecka ( izoluje się od rodziny, albo jest wybuchowe, agresywne, sprawia problemy wychowawcze w szkole w domu,
  • kiedy czujesz, że tracisz kontakt z dzieckiem – porozumienie jest w trudnym okresie dorastania- adolescencji)

Zgłoś się na terapię do psychoterapeuty rodzinnego.

Terapia systemowa (rodzinna) jest właśnie odpowiedzią na problemy Twojej rodziny.

Zapraszam

Psychoterapeuta systemowy

Aneta Bednarczyk- Oleba

Specjaliści

Inne Artykuły

Czekanie na to, że wszyscy wokół nas docenią, że nas zaakceptują, wezmą z całym dobrodziejstwem inwentarza i jeszcze poklepią po ...
Czytaj Dalej
oko
Zdarza się, że tylko dzięki kłótni jesteśmy w stanie otwarcie o czymś sobie powiedzieć – mówi psychoterapeutka par Marlena Ewa ...
Czytaj Dalej
Czy zdarzyło ci się nie przyjść na ważne spotkanie, tylko dlatego, że czułaś się brzydka? Głodzić się, by latem dobrze ...
Czytaj Dalej
Chrypka jest jednym z najczęściej występujących objawów zaburzeń głosu. Często towarzyszą jej inne symptomy, np. szybka męczliwość głosu, suchość w ...
Czytaj Dalej
Trudny czas... Ostatni czas nie jest najłatwiejszy… Ledwo przywykliśmy do rollercoastera pandemicznych zmian, a tu zaskakuje i przytłacza nas wybuch ...
Czytaj Dalej