Terapia mowy - dorośli - PrimoPsyche

Terapia mowy

Do udzielenia skutecznej pomocy osobom z zaburzeniami mowy niezbędne jest fachowe rozpoznanie problemu na podstawie objawów, wywiadów i odpowiednich badań. Krótko mówiąc: konieczne jest postawienie trafnej diagnozy logopedycznej. Nasz logopeda zajmuje się zarówno diagnozą, jak i terapią zaburzeń artykulacji u dzieci i dorosłych.

Oferujemy diagnozę:

  •  dyslalii
  •  jąkania
  •  alalii
  • afazji
  • dysglosji
  • dysartrii
  • giełkotu
  • bełkotu
  • ankyloglosji (krótkie wędzidełko)
  • opóźnionego rozwoj mowy

Specjaliści

Inne oferty w dziale Logopedia