Psychoterapia gestalt Warszawa - PrimoPsyche

Psychoterapia Gestalt

W psychoterapii Gestalt charakterystyczne jest integralne podejście do człowieka. To całościowe spojrzenie pozwala dostrzec, że człowiek jest wyjątkową, wielowymiarową egzystencją.
Według założeń nurtu Gestalt, źródłem zdrowia i choroby człowieka jest jego świadomość. Jedynym sposobem pełnego doświadczania życia i czerpania z niego jak najwięcej jestskoncentrowanie się na teraźniejszości. W terapii prowadzonej w duchu Gestalt uczestnicy uczą się brać odpowiedzialność za własne życie i podejmować wysiłek rozwoju.
Drogą służącą osiąganiu tego celu jest uświadomienie sobie kim jestem, jakie mam potrzeby, pragnienia, ale również jakie sprzeczności i konflikty mną targają. Terapia ukierunkowana jest na uświadomienie sobie własnych myśli i kierujących człowiekiem emocji, a także sposobów wyrażania własnej osobowości. Dopiero taka świadomość samego siebie pozwala na dokonywanie wyborów i rozwiązań, pomagających osobie uczestniczącej w terapii znaleźć najlepsze rozwiązania problemów, z którymi się zmaga lub będzie zmagała.
I właśnie uświadomienie jest w terapii Gestalt kluczowym doświadczeniem, dzięki któremu osoba uczestnicząca w procesie terapeutycznym przejmuje odpowiedzialność za siebie i swoje życie nie pod presją powinności, lecz z poczucia wolności.

 

Efekty…
Prowadzona w naszej placówce w Warszawie psychoterapia Gestalt nie stara się dopasować ludzi do z góry narzuconych form i schematów, a raczej sprzyja tworzeniu się postaw kreatywnych. Osoba uczestnicząca w terapii twórczo angażuje się w zachodzące w jej życiu zmiany, a przez to:

 • Zyskuje większą świadomość samej siebie, swojego ciała, uczuć, otoczenia.
 • Uczy się być świadomą swoich potrzeb i rozwijać umiejętności, przy pomocy których może je zaspokajać bez naruszania praw innych ludzi.
 • Może bardziej świadomie doświadczyć swojej siły i umiejętności radzenia sobie, a nie liczy na to, że narzekanie, oskarżanie lub zrzucanie winy na innych zmobilizuje pomoc ze strony otoczenia.
 • Staje się wrażliwa na swoje otoczenie, jednocześnie zdobywając umiejętność chronienia się w sytuacjach potencjalnie toksycznych lub destrukcyjnych .
 • Uczy się ponosić odpowiedzialność za swoje działania i ich konsekwencje.

Dla kogo?
Ta forma terapii przeznaczona jest dla dwóch grup:

 • Pierwsza z nich to osoby nie doświadczające na co dzień większych problemów psychicznych, chcące natomiast zadbać o swój rozwój, znaleźć odpowiedzi na ważne życiowe pytania, poznać lepiej siebie, poszerzyć świadomość.
 • Druga grupa to osoby doświadczające kłopotów i trudności emocjonalnych i psychicznych, takich jak zaburzenia depresyjne, lękowe i psychosomatyczne.

  ZADZWOŃ DO NAS

  Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy

  Specjaliści

  PrimoPsyche