Logorytmika – PrimoPsyche

Logorytmika

Logorytmika jest dziedziną wiedzy stosującą elementy gimnastyczne, zajmującą się kształceniem piękna ruchu, by na bazie  ćwiczeń muzyczno-ruchowych stosować ćwiczenia słowno-ruchowe, których składnikiem wiodącym jest rytm.
 Ćwiczenia muzyczno-ruchowe mają na celu kształcenie i sprawne wykonywanie ruchu, a co za tym idzie, wyrabiają szybką orientację w czasie i przestrzeni, umiejętność koncentracji uwagi, zmuszają do sprawniejszego myślenia. Kształcą też takie cechy charakteru, jak aktywność, poczucie odpowiedzialności, umiejętność współdziałania w grupie, samodzielność.
 Przede wszystkim jednak kształcąc ruchy całego ciała (makroruchy), wpływają pośrednio na usprawnienie narządów mownych (mikroruchy), gdyż ułatwiają ich ćwiczenie.
 Celem ćwiczeń muzyczno-ruchowych jest także wyrabianie u dzieci wrażliwości na muzykę, kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu itd.
Wskazane jest prowadzenie tych ćwiczeń ze wszystkimi dziećmi.

Inne oferty w dziale Leksykon

Afazja: dotyczy osób, które w wyniku, np. udaru, wylewu, urazu czaszkowo–mózgowego lub nowotworu mózgu doznały uszkodzenia odpowiednich struktur mózgu i ...
Czytaj Dalej
Logorytmika jest dziedziną wiedzy stosującą elementy gimnastyczne, zajmującą się kształceniem piękna ruchu, by na bazie  ćwiczeń muzyczno-ruchowych stosować ćwiczenia słowno-ruchowe, ...
Czytaj Dalej
Tabela: Irena Styczek, Rozwój mowy dziecka.   Tabela: Rozwój artykulacji głosek w zależności od wieku dziecka ...
Czytaj Dalej
Mutyzm selektywny (wybiórczy) - Jest to zaburzenie wieku dziecięcego (pierwsze objawy pojawiają się zwykle przed piątym rokiem życia), charakteryzujące się ...
Czytaj Dalej