Coaching sportowy - dorośli - PrimoPsyche

Coaching sportowy

Coaching sportowy i przygotowanie mentalne to propozycja adresowana do wszystkich osób chcących rozwinąć swoje umiejętności psychologiczne, mające wpływ na działanie i osiągnięcia.

Grupą, która w największym stopniu może skorzystać z coachingu sportowego, są osoby zaangażowane w aktywność fizyczną, których celem jest poprawa swoich osiągnięć i ogólnego funkcjonowania.

 

Udział w procesie coachingu sportowego pozwoli sportowcowi:

• określić indywidualne cele dla własnego rozwoju (psychologiczne, fizyczne, techniczne, taktyczne)
• rozpoznać własne mocne i słabe strony w odniesieniu do uprawianej dyscypliny
• rozwinąć umiejętność korzystania z własnego doświadczenia oraz rozwój własnego potencjału (uruchomienie rezerw)
• nauczyć się radzić sobie z presją i rywalizacją a także rozwinąć umiejętność współpracy grupowej i prawidłowej komunikacji wewnątrz zespołu i środowiska sportowego
• przygotować się na sytuacje trudne w czasie treningów i zawodów oraz nauczyć się zmniejszać koszty emocjonalne związane z przegraną
• uzyskać wsparcie w radzeniu sobie ze stresem związanym ze startami w zawodach
• zrozumieć, zidentyfikować i/lub wypracować zestaw własnych rutyn przed-treningowych, przed-startowych, startowych, i po-startowych w tym poznać techniki relaksacyjne łatwe do zastosowania przed startem
• popracować nad koncentracją przed i w trakcie startu w zawodach
• wypracować sposób na połączenie aktywności sportowych z pozostałymi obszarami życia

 

Z sesji coachingu sportowego oraz przygotowania mentalnego mogą korzystać równieżzawodnicy niepełnosprawni lub powracający do aktywności po kontuzji. Jest to propozycja również dla zawodników kończących karierę, trenerów sportowych oraz rodziców osób uprawiających sport, którzy chcą młodych zawodników wspierać mądrze i skutecznie.

 

Coaching sportowy odbywa się w formie regularnych, indywidualnych spotkań sportowca z coachem. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut. Wykorzystywane metody pracy to między innymi: rozmowa, mini-prezentacje, ćwiczenia i zadania.

 

Czas trwania całego procesu coachingu jest uzależniony od ustalonych celów i złożoności zagadnień, nad którymi pracują zawodnik i coach.

Pierwsze spotkanie służy wspólnemu zdefiniowaniu celów i ustaleniu zasad współpracy.

Coaching sportowy w naszej poradni prowadzi doświadczony psycholog, który specjalizuje się w psychologii sportowej.

 

Współpracujący z poradnią PrimoPsyche specjaliści stosują się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz przestrzegają tajemnicy zawodowej.

    ZADZWOŃ DO NAS

    Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy

    PrimoPsyche