Maria Chmielewska – PrimoPsyche

Maria Chmielewska

Zdjęcie Maria Chmielewska

Przyjmuje ONLINE: 

sobota 9-14

lub zadzwoń pod numer

+48 509 861 191

Psycholog dziecięcy

Kwalifikacje

Ukończyła dwa kierunki studiów: Nauki Społeczne i Resocjalizacja ze specjalnością wychowawczą na Uniwersytecie Warszawskim oraz Psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła także Studia Podyplomowe na kierunku Terapia i Trening Grupowy, organizowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Jest specjalistą w dziedzinie psychologii rozwojowej i wychowawczej oraz psychologii rodziny, a także w dziedzinie socjoterapii, profilaktyki społecznej i twórczej pedagogiki. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas licznych praktyk i staży w pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzinami, a także w pracy zawodowej, w tym: praca w szkole podstawowej w charakterze psychologa szkolnego oraz staż zagraniczny w Dublinie (Irlandia). Pracuje na stałe jako psycholog wspierając psychospołeczne funkcjonowanie rodzin. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dorosłych, wzmacniające ich kondycję psychiczną i samoocenę. Utrzymuje kontakt ze środowiskiem akademickim, prowadzi zajęcia ze studentami Studium Podyplomowego, występuje na konferencjach i sympozjach oraz publikuje w czasopismach naukowych z dziedziny psychologii i pedagogiki.

W poradni

udziela konsultacji w zakresie:

  • problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą,
  • problemów emocjonalnych i rozwojowych dzieci i młodzieży,
  • problemów związanych z pełnieniem roli rodziny zastępczej,
  • efektywnej komunikacji interpersonalnej z dzieckiem i bliską osobą,
  • asertywności,
  • radzenia sobie w sytuacji kryzysu (strata pracy, strata bliskiej osoby, rozwód, inwalidztwo).

Specjalista w dziedzinach

Specjaliści

Filter Categories
Wszyscy
specjaliści dla dorosłych
specjaliści dla dzieci
specjaliści dla młodzieży od lat 16
Filter Categories
Wszyscy
psychologia/psychoterapia
psychiatria
psychologia-seksuologia
logopedia/neurologopedia
pedagogika
pozostale specjalności