Maja Trzęsowska – PrimoPsyche

Maja Trzęsowska

Przyjmuje: 

wtorek 15-21

lub zadzwoń pod numer

+48 509 861 191

psycholog, seksuolog, specjalista psychoterapii uzależnień.

Kwalifikacje
Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychologia sądowa i ścieżką psychologii zdrowia. Ukończyła I edycję studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii Klinicznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Odbyła staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Centrum Psychoterapii. Absolwentka Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia. Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie wolontariatu, praktyk i pracy w placówkach wczesnej interwencji kryzysowej (m.in. CWI z dziećmi autystycznymi), służby zdrowia, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz poradniach uzależnienia od alkoholu. Zajmowała się opiniowaniem sądowo – seksuologicznym w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Uczestniczy w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych organizowanych m.in. przez PARP-ę, PTS. Obecnie w trakcie całościowego 4 – letniego szkolenia w nurcie poznawczo – behawioralnym w centrum CBT EDU w Warszawie.

W poradni
Konsultacje i terapia indywidualna pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, leki) jak i uzależnień czynnościowych (m.in. od seksu, hazardu) oraz osób współuzależnionych i z syndromem  DDA. Zajmuje się również poradnictwem i leczeniem pacjentów mających problemy w sferze seksualnej np. zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, zmniejszenie lub utrata potrzeb seksualnych.

Zainteresowana zawodowe
Koncentrują się wokół zagadnień związanych z dobrostanem kobiet w różnym wieku jak i seksualnością w cyklu życia człowieka oraz przemianami intymności w XXI wieku.

Specjaliści

Wszyscy
specjaliści dla dorosłych
specjaliści dla dzieci
specjaliści dla młodzieży od lat 16
Wszyscy
psychologia/psychoterapia
psychologia-seksuologia
logopedia/neurologopedia
pedagogika
pozostale specjalności


Scroll Up