Ewa Duszyńska – PrimoPsyche

Ewa Duszyńska

Przyjmuje: 

16-21 16-21

lub zadzwoń pod numer

+48 509 861 191

Psycholog

Kwalifikacje

Absolwentka Psychologii Ogólnej i Psychodiagnostyki oraz Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Szkolenie wg. modelu z Duluth dla profesjonalistów pracujących z osobami stosującymi przemoc; Kurs z zakresu umiejętności trenerskich kształcenia osób dorosłych; Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (Solution Focused Brief Therapy) – I i II stopień; Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym; Roczny kurs ustawień systemowych; w trakcie Całościowego Szkolenia Systemowo – Psychodynamicznego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w: Szpitalu im. dr. Anny Gostyńskiej na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym; Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Zespole Realizacji Programów Profilaktycznych i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gdzie pracowała z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W poradni

Prowadzi terapię indywidualną dorosłych, młodzieży, par i rodzin.

Pracuje z osobami:

  • z niską samooceną
  • odwlekających „na później”
  • doświadczającymi agresji ze strony innych
  • chcącymi nauczyć się konstruktywnego wyrażania złości
  • dorastającymi w rodzinie alkoholowej lub dysfunkcyjnej
  • mającymi trudności w budowaniu badź podtrzymywaniu relacji z innymi
  • będącymi w kryzysie

(np. przeżywającymi poczucie winy, wstyd, lęk, bezradność, osamotnienie, zaburzenia nastroju; brak energii oraz w sytuacji około rozwodowej)

  • dążącymi do rozwoju osobistego, duchowego i samopoznania

Zainteresowana zawodowe

W pracy kieruję się indywidualnym podejściem do klienta, koncentrując uwagę na jego mocnych stronach i zasobach.

Interesuje się: psychologią pozytywną; pracą z podświadomością; ustawieniami systemowymi; psychosomatyką oraz duchowością.

Specjalista w dziedzinach

Specjaliści

Filter Categories
Wszyscy
specjaliści dla dorosłych
specjaliści dla dzieci
specjaliści dla młodzieży od lat 16
Filter Categories
Filter - All
logopedia/neurologopedia
pedagogika
psychologia-seksuologia
psychologia/psychoterapia
specjaliści dla dorosłych
specjaliści dla dzieci
specjaliści dla młodzieży od lat 16
Scroll Up
Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z > komunikatem <