Edyta Worobiej – PrimoPsyche

Edyta Worobiej

Edyta Worobiej

Przyjmuje: 

czwartek 17-21

lub zadzwoń pod numer

+48 509 861 191

psycholog dziecięcy, psychoterapeuta

Kwalifikacje

Psycholog, terapeutka w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Obecnie jest w trakcie 4 – letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Od 10 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą zmagającymi się z nieśmiałością, stanami lękowymi, obniżonym nastrojem i trudnościami w relacjach z otoczeniem. Doświadczenie zdobywała m. in. w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 20 w Warszawie, w Fundacji „Masz szansę”, a także jako psycholog – wolontariusz w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Jest autorką i realizatorką warsztatów dla dzieci i młodzieży, które otrzymały rekomendację Biura Edukacji (w ramach grantów dla poradni) m. in. Grupy Rozwoju Osobistego dla młodzieży „Poszukiwacze Skarbów: w poszukiwaniu siebie”, treningów interpersonalnych dla młodzieży nieśmiałej „Od niepewności od odwagi” czy cyklu warsztatów psychologicznych promujących zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży „Lękojadek na diecie: jak zrzucić 12 kg zmartwień w 4 miesiące?”

W czasie indywidualnej psychoterapii dzieci i młodzieży oraz konsultacji wychowawczych dla rodziców służy wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na ponad kilkuset godzinach szkoleniowych. Doświadczeniem zawodowym dzieli się również jako autorka publikacji naukowych z zakresu wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju emocjonalno – społecznym. Od 2010 r. wystąpiła ponadto jako prelegentka na 12 konferencjach naukowych.

Specjalizuje się także w pomocy dzieciom i młodzieży z mutyzmem wybiórczym. W maju 2017 r. jako prelegentka na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Szkoła wobec wyzwań współczesności” zabrała głos w wystąpieniu „Za barierą milczenia: jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym w szkole”. Przygotowała również publikację o tym samym tytule (w druku).

Publikacje naukowe:

Worobiej, E. (2013). O poczuciu samotności jako zagubieniu w rozwoju osobowościowym młodzieży [w:] Gaś Z.B. (red.) Młodzież zagubiona – Młodzież poszukująca. Lublin: Wyd. WSEI, s.87-111
Worobiej, E. (2013). Uzależnienie od drugiego człowieka [w:] Poleszak W. (red.) Oblicza uzależnień: Terapia jako przywracanie wolności. Lublin: Wyd. WSEI, s.177-184
Worobiej, E. (2011). Poczucie samotności jako czynnik ryzyka – istota, uwarunkowania, konsekwencje, zapobieganie [w:] Gaś Z.B. (red.) Profesjonalna profilaktyka w szkole: nowe wyzwania. Lublin: Wyd. WSEI, s. 121-128
Worobiej, E., Filipiak S. (2010). Obraz siebie u osób po próbach samobójczych. Badania pilotażowe, Suicydologia, s.138-145

W poradni

zajmuje się:

  • pomaga dzieciom i młodzieży z obniżonym poczuciem własnej wartości, przeżywającym napięcie i stany lękowe, doświadczającym stresu, przygnębienia, obniżonego nastroju, trudności w relacjach z otoczeniem
  • pomaga dzieciom i młodzieży z mutyzmem wybiórczym, ich rodzinom i nauczycielom
  • wzmacnia dzieci i młodzież w radzeniu sobie z emocjami oraz w rozwijaniu umiejętności społecznych
  • udziela konsultacji wychowawczych
  • prowadzi diagnozę psychologiczną dzieci i młodzieży (trudności szkolne, funkcjonowanie emocjonalno – społeczne)
  • prowadzi warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Jej największą pasją jest praca w obszarze wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju osobistym. Wierzy w świat, „w którym jedna jaskółka czyni wiosnę”, a człowiek jest wartością. W świat, w którym choć nie można zmienić przeszłości, to wciąż można kreować przyszłość! A rozmowa w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania może być do tego idealnym pierwszym krokiem.

Metody pracy dostosowuje indywidualnie do każdej osoby, adekwatnie do jej potrzeb.

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Zainteresowana zawodowe

Rozwój emocjonalno – społeczny dzieci i młodzieży, mutyzm wybiórczy, nieśmiałość, zaburzenia lękowe, autoagresja (samookaleczenia).

 

Specjalista w dziedzinach

Specjaliści

Filter Categories
Wszyscy
specjaliści dla dorosłych
specjaliści dla dzieci
specjaliści dla młodzieży od lat 16
Filter Categories
Wszyscy
psychologia/psychoterapia
psychologia-seksuologia
logopedia/neurologopedia
pedagogika
pozostale specjalności