Anna Kwiatkowska – Orszulak – PrimoPsyche

Anna Kwiatkowska – Orszulak

Przyjmuje: 

wtorek 15-21

lub zadzwoń pod numer

+48 509 861 191

Psycholog dziecięcy

Kwalifikacje

Absolwentka wydziału psychologii klinicznej pod okiem prof. Andrzeja Jakubika w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Warszawie. Szkoliła się w fundacji Synapsis, Szpitalu Wolskim, Scolarze, Centrum CBT. Ukończyła dwa lata Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra – rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest absolwentką kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych. Posiada członkowstwo PTI.

Doświadczenie zdobyła w ZSS nr 92, w którym pracowała jako psycholog zajmujący się dziećmi ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami emocjonalnymi. Jest autorką innowacji pedagogicznych „Spotkania z Kitką i Patkiem- trening nawiązywania relacji interpersonalnych oparty na Teorii Umysłu’ oraz „Muzyka łagodzi obyczaje- nauka i kształtowanie pożądanych postaw uczniów poprzez działania muzyczno-ruchowe w oparciu o metodę Labana”

Jest psychologiem dziecięcym, diagnostą oraz terapeutą. Pracuje w podejściu integratywnym z fundamentem humanistyczno-egzystencjonalnym. Kieruje się słowami Janusza Korczaka – „Nie ma dzieci, są ludzie”. Opiera się na kontakcie, relacji i doświadczeniu „tu i teraz”. Swoją pracę poddaje superwizji.

Obecnie w trakcie certyfikacji “Practitioner in Therapeutic Play Skills”.

Ukończone kursy i szkolenia: „Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem- Profil Psychoedukacyjny PEP-R” – Synapsis,;”Neurobiofeedback – kurs kwalifikacyjny I stopnia dla Terapeutów”- Biomed;”ICF -Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Zdrowia i Niepełnosprawności” WCIES; “Trudne zachowania u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Metody behawioralne”- Scolar; “Skrzynka z narzędziami- przegląd technik i procedur terapeutycznych stosowanych w leczeniu zachowań agresywnych” -CBT; “Szkolenie dla realizatorów „Przyjaciele Zippiego”- WCIES; “Podstawowe problemy terapii i edukacji dzieci z autyzmem”- Fundacja Synapsis

W poradni

zajmuje się:

  • Konsultacjami dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży.
  • Obserwacja kliniczną oraz diagnozą dzieci.
  • Terapią dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Specjalista w dziedzinach

Specjaliści

Wszyscy
specjaliści dla dorosłych
specjaliści dla dzieci
specjaliści dla młodzieży od lat 16
Wszyscy
psychologia/psychoterapia
psychologia-seksuologia
logopedia/neurologopedia
pedagogika
pozostale specjalności
Scroll Up