Dorota Paciukanis – PrimoPsyche

Dorota Paciukanis

Zdjęcie Dorota Paciukanis

Przyjmuje: 

poniedziałek 15-19
co druga sobota 09-14

lub zadzwoń pod numer

+48 509 861 191

Diagnosta, psycholog, reedukator

Kwalifikacje

Studia psychologiczne ukończyła na Akademii Teologii Katolickiej. W trakcie  Podyplomowego Studium Wspomagania Dzieci z Problemami  Rozwojowymi  na Uniwersytecie Warszawskim  uzyskała kwalifikacje terapeuty pedagogicznego. Następnie ukończyła    Podyplomowe Studia Orientacji, Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego w Instytucie Badań Edukacyjnych. Doświadczenie zawodowe nabywała jako psycholog   pracując z dziećmi i młodzieżą w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ma doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

W poradni

Zajmuje się diagnostyką dzieci i młodzieży i prowadzeniem terapii pedagogicznej.

Zainteresowana zawodowe

Praca z dziećmi i młodzieżą w przezwyciężaniu trudności, motywowanie do pracy, pomoc w osiągnięciu sukcesów.

Specjalista w dziedzinach

Specjaliści

Filter Categories
Wszyscy
specjaliści dla dorosłych
specjaliści dla dzieci
specjaliści dla młodzieży od lat 16
Filter Categories
Wszyscy
psychologia/psychoterapia
psychiatria
psychologia-seksuologia
logopedia/neurologopedia
pedagogika
pozostale specjalności